sprzęt ewakuacyjny i ucieczkowy

Sprzęt ewakuacyjny i ucieczkowy używany jest przede wszystkim podczas awarii i innych zagrożeń, gdzie ewakuacja jest niezbędna dla ratowania życia i zdrowia pracownika. W miejscach, gdzie nie występuje zagrożenie chemiczne możemy zastosować zarówno maski i kaptury ucieczkowe, jak również sprzęt z zamkniętym obiegiem powietrza. Podczas doboru odpowiedniego dla Ciebie urządzenia możesz poradzić się specjalisty z PRAES.

Urządzenia ewakuacyjne w zależności od rodzaju zapewniają nam bezpieczeństwo od 5 min. do nawet 4 godzin w atmosferze beztlenowej. Urządzenia te wykorzystują tlen z butli powietrznej jak również tlen związany chemicznie umieszczony w pojemniku. Najważniejszą cechą tych urządzeń jest fakt, że zawsze możesz je mieć przy sobie.

  • Maski ucieczkowe
  • Kaptury ucieczkowe
  • Urządzenia ewakuacyjne na sprężone powietrze
  • Aparaty oddechowe z maską tlenotwórczą