rękawice robocze ochronne

Podczas wykonywania pracy zawsze ręce i dłonie są narażone na działanie szkodliwych czynników. Rękawice należą zatem do najczęściej stosowanej ochrony osobistej pracownika.

Rękawice dzielimy na dwie podstawowe grupy: rękawice robocze i ochronne. Dobór rękawicy jest zatem bardzo istotnym czynnikiem mającym za zadanie przede wszystkim odpowiednią ochronę rąk, jak również manualność podczas wykonywania pracy.

  • Rękawice skórzane
  • Rękawice spawalnicze
  • Rękawice ocieplane
  • Rękawice jednorazowe
  • Rękawice powlekane:
  • lateksem
  • PVC
  • nitrylowe
  • Rękawice chroniące przed:
  • zagrożeniami mechanicznymi
  • zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
  • wysoką temperaturą
  • niską temperaturą
  • elektroizolacyjne
  • przeznaczone do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem
  • antywibracyjne