PRAES praca w przestrzeni zamkniętej

Każda praca w przestrzeni zamkniętej – zarówno w poziomie jak i w pionie wymaga zabezpieczeń. Muszą one zapewnić osobom pracującym w tak ekstremalnie trudnych warunkach bezpieczne wykonanie swojej pracy. Istnieje bardzo wiele czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo osoby przebywającej w przestrzeni zamkniętej. Wykonywanie prac w studzienkach, zbiornikach, kanałach czy rurociągach niesie za sobą ryzyko braku swobodnego dopływu tlenu, jak również pojawienia się: tlenku węgla, siarkowodoru, metanu czy innych równie niebezpiecznych związków organicznych i nieorganicznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy zestawy do pracy w przestrzeniach zamkniętych. Urządzenia, które oferujemy posiadają certyfikaty do pracy zarówno z ludźmi jak i ze sprzętem. Mowa tutaj przede wszystkim o trójnogach z wyciągarkami. Podwójna certyfikacja urządzeń ułatwia pracę, a rozwiązania techniczne znacznie redukują koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

  • Detektory jednogazowe
  • Detektory dwugazowe
  • Detektory wielogazowe
  • Detektory z lampą PID
  • Rurki wskaźnikowe
  • Gazy kalibracyjne, zestawy do kalibracji
  • Akcesoria do mierników